A hanukai gyertyagyújtás hat tanulsága

Minden egyes ünnep közeledtével a Rebbe a hozzá címzett levelek megválaszolása mellett általános érvényű üzeneteket is küldött a világba mindarról, amit az adott szent nap tanulságaként magukkal vihettek a közösség tagjai. Az alábbi hanukai levélben hat különleges üzenetet fogalmazott meg.

 

Isten kegyelméből

Vájésev hetiszakasz

  1. kiszlév 20. [1985. december 3.]

Brooklyn, N.Y.

Népünk, Izrael minden fiának és lányának, éljenek bárhol. Isten áldjon benneteket!

Üdvözlet és áldás,

 

Hanuka közeledtével, mely hozzon számunkra minden jót, ezt az üzenetet küldöm, mely röviden emlékeztet a hanukai gyertyagyújtás, az ünnephez tartozó legelső parancsolat alapvető szabályaira.

  1. A gyertyagyújtás önmagában is azt mutatja mindenki számára, hogy a Teremtő parancsolatainak betartásával az isteni világosságot terjesztjük ebben a világban, mely a lehető legalsóbb világ. Ebben testesül meg az összes parancsolat, ahogy áll (Példabeszédek 6:23.): „Mécses a parancsolat és világosság a Tóra”.
  2. Az előírások szerint a hanukai lángokat egyre növekvő számban kell fellobbantani minden egyes éjszaka. Ebből azt tanuljuk, hogy amíg az első éjszaka egyetlen gyertya elég a micva tökéletes teljesítéséhez, addig ez már nem lesz elegendő a második éjszaka, hiszen akkor már egy nappal idősebbek és bölcsebbek leszünk. A második este tehát két gyertyát gyújtunk meg. Így emelkedik a fények száma Hanuka minden egyes napján, hét egymást követő napon keresztül, ami arra tanít bennünket, hogy a „Mécses a parancsolat és világosság a Tóra” elve ekképpen nyilvánul meg a hét napjai során, az egész évben. Ez összhangban áll a „Szentségben emelkedni kell” alapelvvel, méghozzá nagyon is látható módon, ahogy a fény szétterjed a külvilágban.
  3. A hanukai gyertyára vonatkozó előírás része, hogy a fénynek kívülről is láthatónak kell lennie. Ez arra a sokat emlegetett elvre utal, mely szerint egy zsidó nem elégedhet meg azzal, hogy csak a saját otthonában terjeszti a Tóra és a parancsolatok fényét. Az előírás megköveteli, hogy a zsidóság, a Tóra és a parancsolatok ragyogását az otthonán kívülre is eljuttassa és bevilágítsa a külvilágot, az utcákat, az egész környezetét.
  4. Ez különösen azok számára fontos, akik valamilyen ok miatt a teljes zsidó életélményen kívül helyezkednek el. Az ő életükbe is fényt kell vinni, még ha egyelőre a „külvilághoz” is tartoznak, ráadásul a lehető leglátványosabb módon. Mindent meg kell tenni azért, hogy közelebb hozzuk őket a zsidósághoz, egészen addig, amíg már ők is „bent” lesznek.
  5. Ezen felül a hanukai lángok általánosságban azt is kifejezik, hogy akkor jön el egy újabb micva teljesítésének a lehetősége, amikor a nap már lement, és sötétség borítja a földet. Amikor beköszönt a Hanukát megelőző délután, majd eljön a naplemente ideje, a zsidók megemlékeznek arról, hogy elérkezett az a pillanat, amikor a világ teremtője megszentel bennünket egy új parancsolattal. Ezért a hálánkat fejezzük ki Istennek és elmondjuk a „sehechejánu” áldást is, melyben megköszönjük, hogy az Örökkévaló „életben tartott és megőrzött minket, hogy megérhessük ezt a napot”, amelynek során fellobbantjuk a hanukai fényeket.
  6. A hanukai fények parancsolata kötelező érvényű a férfiak és a nők számára egyaránt. A hagyomány szerint azonban a nők még kiegészítik ezt azzal, hogy nem végeznek semmilyen munkát, amíg a hanukai gyertyák égnek. Annyira fellelkesíti őket a micva és a hanukai fények üzenete, hogy minden más dolog érdektelenné válik a számukra, amíg a megszentelt lángok lobognak.

Adja Isten, hogy a fentieket teljesítve férfiak és nők, minden zsidó testvérünk, akik tudják, hogy a cselekvés a legfontosabb és egyre növekvő erővel terjesztik a a fényt minden irányba, gyorsítsák fel a száműzetés és az egész világ sötétségének eloszlását.

Ahogy az Örökkévaló csodákat tett őseinkkel azokban a napokban, úgy tegyen különféle csodákat velünk is és hozza el messiásunkat, akire minden nap és egész nap várakozunk.

 

Nagyrabecsüléssel és inspiráló, világosságot hozó Hanuka áldásával, mely bevilágítja az előttünk álló napokat az egész év során,

Megjelent: Egység Magazin 32. évfolyam 148. szám – 2021. november 30.