A kovászos keresése és elégetése

A kovászos keresése és megsemmisítése

A kovászos eltakarítása előtt ezt mondjuk:

Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a Világ Ura, aki megszentelt bennünket parancsolataival, és elrendelte a kovászos eltakarítását

A kutatás után nem létezőnek nyilvánítjuk azt, ami mégis megmaradt:

Minden birtokomban lévő élesztő- és kovászosféle, amit nem leltem meg s el nem takarítottam és nem tudok róla, tekintessék nem létezőnek és gazdátlannak, mint a föld pora.

Niszán hó 14-én délelőtt ismét semmisnek nyilvánítjuk a megmarad kovászost, a megtaláltat pedig tűzben el kell égetni és közben ezt mondjuk:

Minden birtokomban lévő élesztő- és kovászosféle, amit láttam és amit nem láttam, amit eltakarítottam vagy sem, tekintessék nem létezőnek és gazdátlannak mint a föld pora.

Elégetjük a kutatás előtt elrejtett 10 darab chámécot.

Az égetés alatt az alábbi kabbalisztikus szöveget* mondjuk:

Legyen az az akaratod Örökkévaló Istenünk, atyáink Istene, hogy miként én eltávolítom a chámécot az otthonomból és tulajdonomból, távolítsd el Te is az összes chiconim-ot, és tedd, hogy a tisztátalanság szelleme hagyja el a földet. Tedd, hogy a rossz hajlam eltávozzon tőlünk és adj nekünk húsból való szívet,* hogy igazán szolgáljunk Téged. Töröld el az összes szitrá áchrá-t és klipá-kat, és minden gonoszság tűnjék el, mint a füst, és tedd hogy a rosszindulat szelleme távozzon a földről. Pusztítsd el mindazokat, akik zaklatják a Sechinát a rombolás szellemével és a bíráskodás szellemével, amint elpusztítottad Egyiptomot és isteneit azokban az időkben, ekkortájt. Ámen. Szelá.

Éruv távsilin – a főzési tilalom enyhítése*

Ha pészah csütörtökre és péntekre esik, az ünnep előtti napon félreteszünk szombatra egy pászkát, egy adag húst vagy halat, és a következőt mondjuk:

Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a Világ Ura, aki megszentelt bennünket parancsolataival, és előírta nekünk az éruv parancsát.

Ennek az éruvnak a révén legyen szabad sütnünk, főznünk, az ételt melegen tartanunk, gyertyát gyújtanunk az ünnepnapon és gondoskodnunk szombati szükségleteinkről magunknak és valamennyi e városban lakó zsidó családnak.

Gyertyagyújtás (Nőknek)*

Az ünnep mindkét estéjén ezt mondjuk:
Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a Világ Ura, aki megszentelt bennünket parancsolataival, és előírta nekünk, hogy (péntek este betoldjuk: szombatra és) ünnepre gyertyát gyújtsunk.
Áldott vagy Te Örökkévaló Istenünk, a Világ Ura, aki életben tartott, megőrzött bennünket, s engedte megérnünk a mai napot!

A pészahi áldozat rendje*

A Szentély idejében a pészah-áldozatot a délutáni áldozat után hozták. A vers szellemében „Hadd rójuk le a tulok áldozatot ajkunk imájával” (Hoséá 14:3.), helyes, ha erev peszahkor, a délutáni ima után tanulmányozzuk a pészah-áldozat törvényeit, az alábbiakat mondván:

Korbán pészah – A pészahi áldozatot egyéves hím bárányokból vagy kecskékből hozzák. Az áldozati állatot a Szentély udvarán bárhol le lehet vágni niszán 14-én, a nap közepe elteltével, a délutáni áldozat, a Menóra csészék megtisztítása és a Menóra meggyújtása után. Addig nem vághatjuk le a pészahi áldozatot, amíg cháméc van a birtokunkban. Ha valaki a pészah-áldozatot a délutáni Támid áldozat előtt vágja le, ez elfogadható, feltéve, hogy valaki más kevergeti a vért, hogy az ne alvadjon meg addig, amíg a délutáni áldozat vérét az oltárra hintik.

Azután a pészah-áldozat vérét ráöntjük az oltárra. Az egész vért egyszerre kell az alapra önteni. Miként csináljuk ezt? Az áldozó levágja az állatot és az a kohén, aki az első a sorban felfogja a vért egy szent edénybe, átadja a társának, majd az, az ő társának, míg el nem érik azt, aki az oltár mellett áll. Ő ráönti a vért az oltár alapjára egyetlen öntéssel. Ezután visszaadja társának az üres edényt, majd az, az ő társának. A papok először a teli edényt veszik el, azután adják vissza az üreset.

A papok több sorban adják az edényeket az oltárhoz. Olyan sorokban, amelyekben ezüst edényeket használnak, és olyan sorokban is, amelyekben arany edényeket. Az edények alja domború, nehogy letegyék és a vér megalvadjon.

Ezután a pészahi áldozatot fellógatják és megnyúzzák. A hasát felnyitják és a belsőségeket kinyomják, míg a hulladék el nem távozik.

Ezután leválasztják az oltáron felajánlandó részeket. Ezekbe tartozik a beleken lévő zsír, a máj lebenye, a két vese a rajtuk lévő zsírral és a zsírfarok a gerincig. Ezeket szent edényekbe helyezik és besózzák, majd egy kohén elégeti ezeket az oltáron egyenként.

A vágásra, a vérnek az oltárra öntésére, a belsőségek kinyomására és a zsírok áldozására nem állnak a szombati tilalmak. A szolgálat egyéb részeire viszont igen.

Hasonlóképpen, amikor pészah előestéje szombatra esik az emberek nem viszik az áldozati állat húsát azonnal az otthonokba. Az első csoportjuk a pészah áldozattal a Szentélyhegyen marad. A második csoport a körbefutó töltésen vár, és a harmadik csoport a Szentély udvarán vár. Az este beálltával hazamennek és megsütik pészah-áldozatukat.

Három csoport

A pészahi áldozatokat három csoportban vágják le, mindegyik csoport minimum 30 emberből áll. Az első csoport belép a Szentély udvarára, s mikor az megtelik, bezárják. Amíg az áldozataikat levágják, és a részeket az oltáron feláldozzák, a Léviták Hálélt mondanak. Ha befejezik a Hálélt, mielőtt mindenki meghozza a maga áldozatát – újra mondják. Ha az ismétlést is befejezték, elmondják harmadszor is. A kohaniták minden alkalommal három trombitafúvást hallatnak: egytökiá-t (elnyújtott hang), egy teruá-t (rivalgás) és újra tökiá-t.

Miután ez a csoport befejezte az áldozatot, az udvart kinyitják, és a csoport távozik. Belép a második csoport, és az udvar kapuit bezárják. Amint ők befejezik az áldozatot, távoznak, majd belép a harmadik csoport. Az eljárás ugyanaz mind a három csoportnál. Miután mindannyian eltávoztak, az udvart lemossák az összegyűlt vérhulladéktól. Ez szombatra is érvényes.

Hogyan mossák le az udvart? Egy vízcsatorna halad át az udvaron, aminek lefolyója van. Amikor fel akarják mosni a padlót, bedugaszolják a lefolyót, így a vízcsatorna túlfolyik az egyik oldalon. A víz felgyülemlik és magával sodorja a hulladékot. Ezután megnyitják a lefolyót és minden elfolyik, a padlót tisztán és fényesen hagyva. Ezt a Szentély iránti tiszteletből tesszük.

Ha a pészah áldozatról felfedezik, hogy tréfli lett (nem fogyasztható a rituális törvények miatt), akkor nem teljesítették a kötelezettséget, amíg nem hoznak egy másikat.

Ez a lényeg nagyon röviden. Az istenfélő ember figyelmesen olvassa el, hogy olybá vétessen, mintha bemutatta volna a pészah-áldozatot. És szomorkodjon a Szentély pusztulása miatt és könyörögjön a Teremtőhöz, hogy építse fel azt hamarosan. Ámen.