A REBBE SZAVA: Csoda, vagy győzelem?

Csoda vagy győzelem?

Chánuká ünnepén két csodára emlékezünk: a katonai győzelemre, melynek során az Örökkévaló „a hősködőket a gyengék, a sokaságot a kevesek kezére adta”, és arra a csodára, hogy az egy napra elegendő olaj nyolc napon át égett a szentély arany menórájában.

A csodákról való megemlékezés két módja: “az öröm és a magasztalás” (Maimonidesz), – az “öröm” a Chánuká napjain tartott ünnepi étkezésekre vonatkozik, míg a “magasztalás” a gyertyagyújtásra, az ünnepkor elmondott Hálél zsoltárokra. Mivel a katonai győzelem anyagi természetű volt, fizikailag ünnepeljük meg: evéssel-ivással; a menóra csodája azonban spirituális, és ezért spirituálisan kell megünnepelni: gyertyagyújtással és zsoltárok elmondásával.

A fény anyagi világunk legspirituálisabb eleme: látható, ám az anyag klasszikus törvényei nem vonatkoznak rá. A görögök felett aratott győzelem spirituális jellege a menóra fényének csodájában nyilvánul meg, és erre emlékezünk, amikor Chánuká nyolc napján gyertyát gyújtunk.

A Talmud kizárólag a chánukai csodák spirituális jellegét hangsúlyozza, nem tér ki a görögök felett aratott győzelemre (Sábát 21b.).

Annak dacára, hogy a menóra csodája aligha eshetett volna meg a katonai győzelem nélkül, nem ez a győzelem adja a Chánuká-ünnep lényegét. Chánuká a spirituális fény ünnepe. A görögök elleni harc is alapvetően spirituális volt, hiszen arra irányult, hogy megmentse a Tórát a görög szellemi befolyástól.

Ez az oka annak, hogy a Vöál hániszim kezdetű ima, melyben hálát mondunk az Örökkévalónak a katonai győzelemért, meg sem említi a menóra spirituális csodáját, hiszen ez utóbbi jóval jelentősebb, és ezért külön említtetik és külön-külön meg ünnepeltetik.

A legelemibb szinten Chánuká üzenete – hogy a spirituális fény legyőzi a katonai erőt – rávilágít arra, hogy a lélek előbbre való, mint a test. Ámbár mindannyiunkat test és lélek kettőse jellemez, s a léleknek szüksége van a testre, hogy kifejezésre jusson, a lélek elsőbbsége vitathatatlan – a lélek élteti a testet, szabályozza annak működését.

A fények csodájának kizárólagos hangsúlyozásával bölcseink az ünnep mélyebb értelmére is rávilágítanak. Chánuká lehetőséget nyújt a léleknek arra, hogy úgy fejezze ki magát, hogy nem gátolja a test materiális természete. Élhetünk úgy is, hogy a világi dolgok nem befolyásolnak bennünket. Chánuká arra tanít, hogy spirituális céllal éljünk az anyagi világban, éppúgy, ahogy a görögök felett aratott katonai győzelem is spirituális célok megvalósítását szolgálta. Chánuká erőt ad ahhoz, hogy – az arany menóra csodájához hasonlóan – földi életünket a spiritualitás szolgálatába állítsuk.

Megjelent: Gut Sábesz 2. évfolyam 10. szám – 2014. augusztus 5.