Az élet fája: a kapcsolat jud svát és tu bisvát között

A hatodik lubavicsi rebbe, Joszef Jicchák Schneerson rabbi 1950-ben hunyt el, svát hó 10-én, mindössze 69 éves korában. Utódja veje, Menachem Mendel Shcneerson rabbi pontosan egy évvel később vette át a mozgalom vezetését. Így svát hó 10. különleges kettős ünnep a lubavicsi haszidok számára.

„Az alábbi levelet a lubavicsi közösség tagjai és a lubavicsi jesivák hallgatói, illetve a hászid tanításokat magukhoz közel érzők számára írtam, éljenek bárhol. Isten áldjon meg mindnyájatokat!

Isten segítségével, ros chodes svát, 5711. [1951. január 8.]

Brooklyn, N.Y.

Üdvözlet és áldás!

A nagy és szent napra, svát hó 10-re való tekintettel, mely nagytiszteletű apósom, a Rebbe, váljon szent emlékezete áldássá és érdemei védelmezzenek bennünket, halálozási évfordulója, szeretnék egy olyan hászid értekezéssel inspirációt nyújtani mindnyájatok számára, melyet a Rebbe éppen elhunytának napján készített elő publikálásra. A máámár címe: Báti legáni [eljöttem a kertembe], 5710. svát hó 10. [1950. január 28.]

Ti nyilván ezt fogjátok tanulni éjjel és nappal a halálozási évfordulón.

Alább a Rebbe leveleiből idéznék: Ez a nap különlegesen alkalmas arra, hogy az ember az élet fájával [a Tórával] kösse össze magát. A hászid közösség minden egyes tagja méltó arra, hogy nagytiszteletű apósom, az áldott emlékű Rebbe érdemei ragyogjanak rá és családja minden tagjára. Ő ugyanis az életét áldozta értünk, hogy az igaz emberek, a világ tartóoszlopai, atyáink, a szent rebbék, váljon szent emlékezetük áldássá és érdemeik védelmezzenek bennünket, útján vezessen bennünket és ezáltal nyerjünk áldást a gyermekeink, az egészségünk és bőséges megélhetésünk részére.

Közösségünk tagjai és jesiváink hallgatói! Keljetek fel és gyertek Isten udvarába, a zsinagógákba és a tanházakba imádkozni és Tórát tanulni. Rendezzetek hászid összejöveteleket testvéri szeretetben és erősítsétek a tóratanulást a Tórát tanulók és az Istent szolgálók támogatásával!

Közösségünk tagjai és jesiváink hallgatói és mindazok, akik a hászidok és a hászidizmus útját járják. Mindannyian álljatok készen, ti is, feleségeitek is, fiaitok és lányaitok is, hogy fogadjátok Isten áldását, az élet, a bőséges megélhetés és az utódok okozta megelégedettség kiáradását! Az Örökkévaló árassza rátok és ránk az áldását, hatalmas kegyelmének felébredésekor, mely az igazi kegyelem és kedvesség forrásából táplálkozik, ahogy a Máchniszéj ráchámim kezdetű imában áll és melyet apósom, az áldott emlékű rebbe, akinek a halálozási évfordulóját ünnepeljük, fog felébreszteni. Legyetek megáldva gyermekekkel, egészséggel és bőséges jóléttel!

 

A Frierdige rebbe

 

Joszéf Jicchák Schneersohn rabbi 1880 nyarán született az ötödik lubavicsi rebbe egyetlen fiaként. A Chábád haszidizmus központjában, a Moszkvától 300 kilométerre fekvő Lubavicsban nevelkedett. Itt alapította meg édesapja támogatásával az első Tomchei Temimim jesivát, amely az ott tanuló diákokat felruházta a hagyományos zsidó élet megőrzéséhez szükséges tudással, látásmóddal és meggyőződéssel, melyet nem kezdhettek ki az Oroszországon hamarosan végigsöprő politikai és társadalmi változások sem.

A Rebbe Rájácként is ismert Joszéf Jicchák rabbi az orosz forradalom és polgárháború utáni kaotikus időszakban vette át a Chábád mozgalom vezetését: összegyűjtötte és újraszervezte az éhínségtől, betegségektől és a fokozódó vallásüldözéstől szétzilálódott haszid közösséget. 1927-es letartóztatását követően Rigába majd Varsóba költözött és a semmiből új oktatási és intézményi infrastruktúrát épített ki. Miután 1939-ben végig kellett néznie, ahogy mindezt a nácik elpusztítják, az Egyesült Államokba menekült. New Yorkba érkezve azonnal új oktatási intézményhálózat kiépítésébe kezdett. Noha betegsége legyengítette, minden erejével azon volt, hogy minél több európai zsidót mentsen meg és hogy az amerikai zsidók új generációját itassa át a haszidizmus szellemével.