Látni a hangokat

Chászid gondolatok a lubavicsi rebbe, Menáchem Mendel Schneerson rabbi nyomán.